Lagar

Barn har ett starkt skydd i Sveriges rikes lag, särskilt sedan Barnkonventionen införlivades 2020. Det som försvårar är att många inte känner till lagarna och undervärderar styrkan i dessa. Det kan vara bra att känna till lagarna, framförallt om dina insatser ifrågasätts till exempel från ledningen eller annan verksamhet.

 • HSL Barn som anhöriga
  Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd. Det framgår av 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL):
  Läs mer här
 • SOL anhörigstöd
  Bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SOL).
  Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
  Läs mer här
 • Barnkonvention
  Läs mer här
 • Patientlagstiftning
  Läs mer här
 • Barnombudsmannen
  Läs mer här
 • Kunskapsguiden
  Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här finns samlad information om barn som anhöriga och du kan bland annat fördjupa dig i forskning och konsekvenser, stödinsatser, hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens särskilda ansvar och vad förskola och skola kan tänka på när det gäller råd och stöd till barn som anhöriga.
  Läs mer här