För dig som är anhörig

Din förälders sjukdom kan du inte påverka men hur symtomen påverkar dig och hur du möter din förälder kan förändra din vardag. Oftast får man hitta på själv hur man gör, det är bara du som känner din förälder som du gör, men andra som varit eller är i samma läge som du kanske har liknande erfarenheter och tips. Här hittar du andra barn, ungdomar och unga vuxna:


Unganhörig.se

Till sidan

Facebookgrupp

Ung anhörig i demensens skugga(30+)
Till gruppen

Facebookgrupp

Ung anhörig i demensens skugga (<18-30 år)
Till gruppen