För dig som är anhörig

Din förälders sjukdom kan du inte påverka men hur symtomen påverkar dig och hur du möter din förälder kan förändra din vardag. Oftast får man hitta på själv hur man gör, det är bara du som känner din förälder som du gör, men andra som varit eller är i samma läge som du kanske har liknande erfarenheter och tips. Här hittar du andra barn, ungdomar och unga vuxna:


Vid läger för unga får du träffa andra som kan förstå

På de nationella lägren som sker i olika delar av landet, kan barn och unga med en förälder som drabbats av någon demenssjukdom få träffa andra i liknande situation, Där får man fylla på med kunskap och genomföra olika aktiviteter. Lägren genomförs med hjälp av engagerad personal från olika kommuner. Resorna och lägret som sker med helpension fredag-måndag är kostnadsfria för deltagarna tack vare Alzheimerfonden och ”Fight dementia”. Det anordnas läger för barn 7–17 år tillsammans med den friska föräldern och för unga i ålder 18–30 år. Det finns viss flexibilitet angående ålder. Passa på att söka via länk Anmälan 2022 | Fight Dementia
Till anmälan

Unganhörig.se

Till sidan

Facebookgrupp

Ung anhörig i demensens skugga (30+)
Till gruppen

Facebookgrupp

Ung anhörig i demensens skugga (<18-30 år)
Till gruppen