Råd och material

Grunden för en bra start med ett barn är ärlighet och lugn. Visa att du finns där och att du kan ta emot vilka frågor eller reaktioner som helst, precis som att inga alls kommer. Rent praktiskt kan det enklaste vara att uppmuntra föräldrarna att barnen får följa med på mottagningsbesöket för att de ska få se att det inte är farligt, hur lokalerna ser ut osv. Bara det kan räcka för att minska barnets oro. Diskutera med den kurator som är kopplad till din arbetsplats.


”Unga närstående” (Wibom, 2020)
Nedladdningsbar kunskapsöversikt.
Till sidan


Filmad föreläsning (20.03.24)
Silvialäkare Moa Wibom ger en översikt av unga anhörigas situation och hur vi kan agera för att stödja dem i samband med handläggning av personer med demenssjukdom.
Se film


1177 prata med barn
1177 Vårdguiden - Råd när en vuxen blir sjuk - vad ska man tänka på och hur ska man berätta?
I detta text på Vårdguiden får du konkreta råd exempelvis kring:
  • Vad du ska säga - och hur
  • Hur du kan anpassa informationen till barnens ålder<(li>
  • Barns olika reaktioner
Till sidan


"Att prata med barn om förälders sjukdom"
I denna folder från ”Nära Cancer” finns konkreta råd till dig som möter barnen i ditt arbete. Foldern bygger på en text "Barn som anhöriga", Dahlheimers hus, Socialresurs förvaltning, Göteborgs stad och finns översatt på flera språk.

Du hittar dessa foldrar samt Material och verktyg finns på landningssidan https://www.naracancer.se/stotta-unga-narstaende/
Ladda hem folder