Läger

De nationella ung anhörig lägren började efter önskan från en ung kille som behövde träffa andra i samma sits. Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg från Avesta kommun tillsammans med representanter från Mora Kommun startade det första lägret 2011. Sedan dess har 23 läger – i Avesta, Luleå, Örnsköldsvik, Skåne ägt rum. (siffror från 2021)

Lägerverksamheten delas upp i familjeläger (friska föräldern med barn) och ungdomsläger. 370 personer har deltagit och många har sökt flera gånger. (siffror från 2021) Lägren arrangeras av anställda inom kommunernas demensvård och anhörigstöd i samverkan med Alzheimerfonden. Barnen på lägren har alla föräldrar med olika kognitiva sjukdomar.

De flesta har en förälder med Alzheimers sjukdom, andra sjukdomar är frontotemporal sjukdom, Lewykropps sjukdom, vaskulär demens, PSP (progressiv supranukleär pares), PCA (posterior kortikal atrofi), alkoholdemens och blandform.

Under 2020 och 2021 har har lägren tyvärr blivit inställda pga covid-19 och samhällets restriktioner kring smitta. Men via projekt Fight Dementia har man kunnat erbjuda digitala lösningar.

För att anmäla till digitala läger gå in på: Fight dementia.


Fight dementia

Till sidan


Enkät från läger
Här kan du ta del av en enkätundersökning genomförd i samband med lägerverksamhet.
Ladda hem