Läger

De nationella lägren för unga anhöriga började efter önskan från en ung kille som behövde träffa andra i samma sits. Katrin Lindholm och Gudrun Strandberg från Avesta kommun startade tillsammans med representanter från Mora Kommun det första lägret 2011. Sedan dess har 23 läger ägt rum – i Avesta, Luleå, Örnsköldsvik, Skåne. (siffror från 2021)

Lägerverksamheten delas upp i familjeläger (för barn tillsammans med den friska föräldern) och ungdomsläger. 370 personer har deltagit och många har sökt flera gånger. Lägren arrangeras av anställda inom kommunernas demensvård och anhörigstöd i samverkan med Alzheimerfonden. Barnen på lägren har alla föräldrar med olika kognitiva sjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, frontotemporal sjukdom, Lewykropps sjukdom, vaskulär demens, PSP (progressiv supranukleär pares), PCA (posterior kortikal atrofi), alkoholdemens och blandform.

Under 2020 och 2021 har lägren tyvärr blivit inställda pga covid-19 och samhällets restriktioner kring smitta. Men via projektet Fight Dementia har man kunnat erbjuda digitala lösningar.

För anmälan till digitala läger, gå in på Fight Dementia nedan.


Fight dementia

Till sidan


Enkät från läger
Här kan du ta del av en enkätundersökning genomförd i samband med lägerverksamhet.
Ladda hem